Banner1

परिचय    

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ,नेपालको काष्ठ एवं गैह्र काष्ठ जन्य वन पैदावारहरुको श्रोतमा आधारित उद्यमी व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो मुलुकको करिव ४० प्रतिशत भुभाग वनजंगल क्षेत्रले ओगटेको निजी क्षेत्रको उत्साहजनक लगानी रहेको हालको अवश्थालाई अभिवृद्धि गर्दै सरकारी पक्ष जनरुतर समेतको सहकार्यवाट यसको दिगो एवं उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सकिन्छ हाल स्थापित उद्योग व्यवसायका साथै नयाँनयाँ अनुसन्धान गर्न,आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ वन जंगलका दिगो व्यवस्थापन गर्दै उद्योग व्यवसायलाई दीर्घकालीन निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखी उक्त उद्धेश्य प्राप्तिका लागि निरनतर छलफल,सहकार्य आवश्यक भएको भई २०४७ सालमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ स्थापना भई २०६६ सालमा महासंघमा रुपान्तरित गरिएको हो

दृष्टि

वन पैदावारमा आधारित साना ठूला उद्योग,व्यवसायको प्रवद्र्धन विकासमा सहयोग पु¥याउने सो को लागि  वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा अग्रसर रहने तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने

लक्ष्य

नेपाल वन पैदावारमा आधारित उद्योगी व्यवसायीको पेशागत हकहितको संरक्षण गर्दै त्यस क्षेत्रको उत्पादकत्व एवं उद्यमशिलताको विकास गर्ने

Advertisement